Skattetrekksgaranti

Unngå at ansattes skattetrekk går utover selskapets likviditet.

Alle bedrifter som har ansatte er pålagt å trekke inntektsskatt og sette denne på en sperret konto. Skattetrekksgaranti levert av Matrix Insurance erstatter denne lovpålagte kontoen, og frigjør bundet kapital. Garantien dekker alle kravene om å beskytte de ansattes tilbakeholdte skatteinnbetaling, og sikrer myndighetene at all trukket skatt blir innbetalt til kemneren ved en eventuell konkurs. På den måten gir garantien bedriften bedre likviditet ved å sikre tilgang til egne midler i perioden mellom to skatteinnbetalinger. Vi anbefaler deg å ta kontakt med Matrix i dag for å vurdere ditt behov.