Personforsikringer

Bedriftens ansatte er en unnværlig ressurs som det er verdt å forsikre.

Gode personforsikringer sikrer deg mot økonomisk tap for din bedrift og dine ansatte, og sørger samtidig for at bedriften oppfyller lovpålagte krav. Matrix Insurance hjelper deg med å finne de riktige forsikringene for dine ansatte. Riktig forsikring handler ikke bare om prisen du betaler, men også om skadeoppgjøret og erstatningen du mottar dersom en ulykke inntreffer. Matrix Insurance er den eneste forsikringsleverandøren som tilbyr Aktivt Skadereduserende Program. Alle bedrifter som har personforsikringer gjennom Matrix får tildelt en skadebehandler som sitter i ett eget skadeteam som er etablert for å gi service til våre kunder.

Aktivt Skadereduserende Program gir forsikrede:
 • Bistand fra medisinsk helsepersonell umiddelbart etter en ulykke eller sykdom som er dekket av arbeidsgiverbetalt forsikringordning på skadedato.
 • Kostnadsfrie undersøkelser og behandlinger når dette anses som nødvendig av helseteamet, og der dette kan redusere sykemeldningsperioden eller hindre varig invaliditet.
 • Bistand med kommunikasjon mellom arbeidsgiver, ansatt, offentlige støtteordninger og forsikringsselskap som har dekket andre, individuelle forsikringer. 

 • Gruppeliv
 • Yrkesskade
 • Reise
 • Sykelønn
 • Uførekapital
 • Fritidsulykke
 • Hjem / Arbeid
 • Loss of license