Portal til hjelp i personalsaker

Her finner du det du trenger å vite ved ansettelser, regler og skjemaer ved sykdom, permisjoner, permitteringer, oppsigelser og pensjonsforhold. Og informasjonen er alltid oppdatert og lett tilgjengelig.

Oppslagsverket tar også for seg arbeidsavtalen, arbeidstid, ferie og lønn. Du finner alle relevante lover og forskrifter inklusive hovedavtalen LO-NHO samt ulike satser fra Folketrygden, statens reiseregulativ innland og utland.

Til tross for omfattende innhold er oppslagsverket svært enkelt å søke i. I tillegg kan du lese nyttige artikler og ha tilgjengelig alle nødvendige skjema oppdatert og samlet på et sted.

Kort og godt et verktøy som gjør at selv små bedrifter kan ha like profesjonell personalbehandling som de store.