Husleiegaranti

Unngå den tradisjonelle depositumsordningen, og frigjør kapital med husleiegaranti.

Husleiegaranti er et alternativ til den tradisjonelle depositumsordningen mellom utleier og leietaker. Garantien fra Matrix Insurance ivaretar utleiers krav om depositum uten å belaste tilgjengelig kredittramme i bank, deponere kontanter eller på annen måte blokkere bruk av frie midler. Matrix Insurance stiller nødvendig sikkerhet, og garantien frigjør derfor eventuelle garantiforpliktelse fra selskapet balanse.

Husleiegarantien dekker:
  • Økonomisk mislighold knyttet til manglende betaling av husleien.
  • Økonomisk mislighold knyttet til manglende betaling av fellesutgifter som er regulert i leiekontrakten.
  • Skader på leieobjektet forårsaket av leietaker, utover normal slitasje.
  • Kostnader i forbindelse med tvangsfravikelse.