Raskere behandling til dine ansatte

Norsk Bedrift tilbyr helseforsikring med behandlingsgaranti fra Vertikal Helse, som sikrer hjelp senest innen ti virkedager. Dine medarbeidere slipper frustrerende helsekøer og kommer raskere tilbake i jobb.

Helseforsikring gjennom Norsk Bedrift gjelder for de som har trygderettigheter i Norge, og som er under 75 år når avtalen inngås.

Vertikal Helse krever ingen helseattest ved avtaleinngåelse og forsikringspremien er inndelt i fem aldersgrupper med ulik pris og basert på forsikredes alder. Slik kan Vertikal Helse tilby priser som er bedre tilpasset den enkelte aldersgruppes helseprofil. Som abonnent får du svært god pris.

Spesialistvurdering: Innen 10 virkedager
Behandling/operasjon: Innen 20 virkedager
Personlig medisinsk rådgiver: Oppfølging før, under og etter behandling.

Vilkår

Vertikal medisinsk avdeling kan kontaktes på tlf. 815 22 999