Raskere behandling til dine ansatte

Norsk Bedrifts Helseforsikring med behandlingsgaranti fra Vertikal Helseassistanse AS sikrer hjelp senest innen ti virkedager. Dine medarbeidere slipper frustrerende helsekøer og kommer raskere tilbake i jobb.

Helseforsikring gjennom Norsk Bedrift gjelder for de som har trygderettigheter i Norge, og som er under 67 år når avtalen inngås.

Helseforsikringen opererer verken med prisdifferensiering etter kjønn, alder eller livsstil, og krever ingen helseattest ved avtaleinngåelse. Gjelder opp til 67 år. Som abonnent får du svært god pris.

Spesialistvurdering: Innen 10 virkedager
Behandling/operasjon: Innen 20 virkedager
Personlig medisinsk rådgiver: Oppfølging før, under og etter behandling.

Vilkår
Egenerklæring 

Vertikal medisinsk avdeling kan kontaktes på tlf. 815 22 999

Personer over 67 år kan også bestille forsikringen men da må et helseskjema fylles ut. Se egenerklæringsskjema over.