Erstatningskalkulator

Alle arbeidsgivere har plikt til å tegne yrkesskadeforsikring og plikt til å informere de ansatte om hva den enkelte får av erstatninger.

Abonnenter i Norsk Bedrift har fri tilgang til en kalkulator som raskt gir konkrete og individuelle svar på hva de ansatte får av erstatninger ved medisinsk invaliditet, arbeidsuførhet og død som følge av yrkesskade og yrkessykdom. På denne måten kan de ansatte bli informert på en god og effektiv måte.

Egen tjeneste for synliggjøring av verdi på tilleggsforsikringer
Om din bedrift har personalforsikringer utover yrkesskadeforsikring kan du i tillegg abonnere på en løsning tilpasset din bedrift.

Med personalforsikringer mener vi skattefrie engangsutbetalinger som følge av medisinsk invaliditet, langvarig sykdom, arbeidsuførhet og død.

Den informasjonen du normalt mottar inneholder mye forsikringsteknisk språk og standard eksempler med en gitt lønn, alder og forsørgerbyrde. Det er vanskelig og ressurskrevende å få tak i hva dette egentlig betyr for den enkelte ansatte.

Her får du tilbud om en tjeneste for synliggjøring av personforsikringer. Hver ansatt får konkrete og individuelle svar på hva forsikringene betyr. Den opplevde verdien øker og du som arbeidsgiver får mer igjen for kostnadene knyttet til disse personalgodene.

Din bedrift kan abonnere på denne tjenesten med reduserte priser. Normalpris for bedrifter med inntil 25 ansatte er 3.000 kroner per år.

Du får 25 % rabatt år 1 og deretter 15 % rabatt fra år 2 og utover

Norsk Bedrifts Personalportal settes raskt og enkelt opp med din bedrifts forsikringer uansett hvilket forsikringsselskap dere bruker.