Byggsikkerhetsgaranti

Med byggsikkerhetsgaranti fra Matrix Insurance frigjør du kapital. Garantien belaster ikke kreditt-grenser, tar ikke pant i verdier og det er ingen balanseføring.

Etter bustadoppføringslova plikter entreprenøren å stille en garanti i byggeperioden som minst skal svare til 3 eller 10 prosent av vederlaget avhengig av om avtalen gjelder rett til grunn eller ikke. For krav som blir gjort gjeldende senere enn på overtakelsestidspunktet, skal garantien utgjøre 5 prosent av kontraktsvederlaget, og gjelde 5 år etter hjemmelsoverføring. Forbrukeren plikter ikke å betale noe før entreprenøren fremlegger dokumentasjon på at slik garanti er avtalt med garantisten. Mellom profesjonelle kontraktsparter er det full avtalefrihet. Imidlertid er det helt normalt at minst en av partene må stille garanti i henhold til Norsk Standard. Byggsikkerhetsgaranti levert av Matrix er i de fleste tilfeller et rimeligere alternativ til en bankgaranti. Ved å benytte seg av garanti fristiller man kapital, og dette kan være av stor betydning økonomisk for selskapet. Garantien forhåndsbetales ved bestilling for hele garantiperioden, og kan derfor lettere tas som en prosjektkostnad. Vi anbefaler deg å ta kontakt med Matrix i dag for å vurdere ditt behov.