Abonnementsbetingelser og vilkår

(vilkår er oppdatert pr. mars 2019)

Generelt
Disse betingelsene gjelder for alle abonnementer av Norsk Bedrift sine løsninger og fordeler mot små og mellomstore bedrifter. Bekreftelse av abonnementsbetingelsene ved innmelding via nettside utgjør det samlede avtalegrunnlag for abonnementet.

For at Norsk Bedrift skal kunne gi din bedrift den beste service når dere tar kontakt med oss, vil all informasjon vedrørende ditt kundeforhold hos oss bli lagret i vårt abonnementssystem.

Abonnement
Når bedriften inngår avtale om abonnement for ønsket type abonnement, Standard, Klassisk eller Premium, vil bedriften kunne logge seg inn for å benytte ulike fordeler som er inkludert i valgt abonnement. Ved bekreftelse av abonnementsbetingelsene aksepteres pris og betingelser som følger med.

Dette innebærer at bedriften får tilgang til Min Side som beskriver type abonnement og kan se hvilke fordeler som er inkludert. Endring av type abonnement kan gjøres på Min Side.

Abonnementet løper til det blir sagt opp. Oppsigelse og eventuelle endringer må meddeles Norsk Bedrift senest 14 dager før neste forfall. Abonnementet løper ett år om gangen fra kjøps dato.

Oppsigelse kan gjøres på Min Side eller via e-post til post@norskbedrift.no.

Priser
Alle priser er eksklusiv merverdiavgift. Totalkostnad vil fremkomme før bestilling og inkluderer alle utgifter forbundet med kjøpet. Norsk Bedrift forbeholder seg retten til å foreta endringer i det løpende abonnementet, herunder priser og abonnementsvilkår. Eventuelle endringer vil bli varslet før de trer i kraft.

Betaling
Abonnement forfaller til betaling 14 dager etter kjøpet (ved kjøp vil faktura bli sendt via EHF eller registrert e-post). Ved utelatt betaling vil bedriften bli belastet med den lovfestede påminnelsesavgiften som til enhver tid er gjeldende.

Personopplysninger
Norsk Bedrift AS er behandlingsansvarlig for de personopplysninger bedriften som kunde oppgir til oss. Vi lagrer dine kundeopplysninger for å kunne gjennomføre våre forpliktelser ovenfor bedriften og for å kommunisere med bedriften om Norsk Bedrift og våre produkter via e-post, telefon, SMS og post. Som abonnent godkjenner bedriften at Norsk Bedrift kan kommunisere med bedriften og deres ansatte. Samtykket er frivillig og er gyldig inntil det trekkes tilbake. Ved å henvende seg til kundeservice, kan bedriften kreve personopplysninger rettet, slettet eller sperret etter personopplysningsloven.